• VELKOMMEN TIL CAMALINI

CAMALINI er en forening som jobber for hele familien - og det har vi gjort siden 2001. CAMALINI driver med leksehjelp og hindi-undervisning, indisk musikk og dans, undervisning, felles aktiviteter for barn ungdom og foreldre, konferanser, yogakurs, svømming og foredrag, markering av indiske og norske høytider og aktiviteter for hele familien. Tiltaket vil også innebære flere kulturelle og sosiale aktiviteter for barn, ungdom og foreldre fra forskjellige nasjonaliteter.

I 2003 - stiftet CAMALINI en kvinnegruppe ved navn CAYA.
CAYA jobber kun for damer og jenter med behov for sosialisering, og for å bygge nettverk.
En liten gruppe på seks damer begynte med yoga i kjelleren.

I mars 2004 økte det til 14 damer og vi måtte flytte til Årvoll Gård pga plassmangel.
Per i dag har vi 22 aktive medlemmer og holder til på Brobekk nærmiljøsentral i Brobekkvn 53.

I 2007 startet CAYA med svømming for kvinner. Vi arrangerer foredrag, bussturer og yogakurs.
Parellelt med CAYA, har CAMALINI begynt med kvinneaktiviteter som kom i gang august 2008. Aktivitetene er svømming, musikk, yoga og datakurs for damer.

Du finner oss på:
 Til Facebook